Kolejnym przedmiotem działalności firmy LINGO są kompleksowe usługi remontowe m.in termomodernizacje budynków. W dniu 17 października został uchwalony nowy tekst ustawy o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych (Dz. U. Nr 162 /98, 76/2001) . Jej obecna nazwa to Ustawa o Wspieraniu Termomodernizacji i Remontów. Po uwzględnieniu poprawek senatu, ustawa wróciła do sejmu. Jej przewidywany czas przyjęcia to grudzień 2008r.

Podstawową zmianą w ustawie jest pojawienie się pojęcia przedsięwzięć remontowych wykonywanych w budynkach wielorodzinnych. Przez pojęcie to rozumie się przedsięwzięcia związane z termomodernizacją (m.in. remont balkonów, wymiana okien, przebudowa w wyniku której następuje ulepszenie budynku).

Czytaj dalej...

©2009 All rights reserved. Created by Morawski Studio.